Εξετάσεις Φαρμακοποιών στα Γιάννενα για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος | epiruschannel.gr

«Εξετάσεις Φαρμακοποιών για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος»

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπ. Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση δικαιολογητικών στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των υποψηφίωνΦαρμακοποιών για τις Εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, περιόδου Οκτωβρίου 2010, είναι η Παρασκευή 08-10-2010. Ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων είναι η Δευτέρα 18-10-2010

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα: 26510-87132 (Δ/νση Δημ. Υγείας Ν. Ιωαννίνων) & 210-8215347 ( Υπ. Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,κ. Ανυφαντή).

Από το Blogger.