google.com, pub-7396276466444978, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Στις 28 Μαρτίου η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου - epiruschannel.gr

Στις 28 Μαρτίου η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΗπείρουΤην Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 21-03-2014 συνεδριάσεως.

1.       Κατάρτιση του σχεδίου της 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και ενίσχυση θεμελίωσής του, στο Δ.Δ. Πλατανίων (Τσεριτσιάνων)  Δήμου Σελλών», αναδόχου εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. – ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2014.
3.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από Παλαιοχώρι Συρράκου προς Κοτομίστα», αναδόχου εταιρείας «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 31-05-2014.
4.      Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος ΓΟΕΒ λεκάνης Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 5.904,00 με ΦΠΑ.
5.      Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, προϋπολογισμού € 4.646,99 με ΦΠΑ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Adriatic Governance Operation Plan (Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Διακυβέρνηση της Αδριατικής)», με το ακρωνύμιο «AdriGov».
6.      Έγκριση κατανομής και υλοποίησης των δράσεων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση Παραδοσιακών Διατροφικών Προϊόντων για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία των Ιταλικών και Ελληνικών ΜμΕ» “Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs” και ακρωνύμιο “FOODING” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».
7.      Έγκριση κατανομής και υλοποίησης των δράσεων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση της διακυβέρνησης, διαχείρισης και βιωσιμότητας αγροτικών και παράκτιων προστατευόμενων περιοχών και συνεισφορά στην εφαρμογή των προβλέψεων του Natura 2000 σε Ιταλία και Ελλάδα» “Improving governance, management and sustainability of rural and coastal protected areas and contributing to the implementation of the Natura 2000 provisions in IT and GR” και ακρωνύμιο «BIG» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».
8.      Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα 55 KW-1500 RPM αντλητικού συγκροτήματος ΓΟΕΒ λεκάνης Ιωαννίνων (Αποστραγγιστικό Κατσικά)», προϋπολογισμού € 2.706,00 με ΦΠΑ.
9.      Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Οικονόμου Ευθαλίας, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση σεμιναρίου το οποίο διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις 2 Απριλίου 2014, παρουσία εμπειρογνώμονα από το Βέλγιο, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση των ΖΥΠ και την πιθανή πρόταση ένταξης της δράσης για τη διαχείριση των νεκρών ζώων σε Ευρωπαϊκό Κοινοτικό πρόγραμμα και έγκριση των σχετικών δαπανών.
10.        Απόφαση επί αιτήματος για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν.
11.         Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή στεγάστρου αθλητικών εγκαταστάσεων στο δήμο Μετσόβου – Προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού € 64.000,00 με ΦΠΑ.
12.         Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ομαλών εκκινητών (soft starter 340 kwatt) και αυτομάτου ισχύος (400-800Α) αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς (Γλυκή - Γαρδίκι)», προϋπολογισμού 24.600,00 με ΦΠΑ.
13.         Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
14.         Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών οδού Παππαδατών –  Μελιανών – όρια νομού», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
15.         Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την «Παροχή Υπηρεσιών για την Πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο Πρέβεζας», προϋπολογισμού δαπάνης € 7.072,50 με ΦΠΑ.
16.         Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, και της ειδικής συμβούλου Ευσταθίας Βρεττού, στην Αθήνα, από 27 έως 30-03-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
17.        Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-03-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση Βατότητας της επαρχιακής οδού Γλυκής-Ποταμιά-Κυψέλη», προϋπολογισμού € 330.000,00 με ΦΠΑ. 
18.         Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ολοκλήρωση βατότητας Ηγουμενίτσα-Δρέπανο-Αγιονάζι», προϋπολογισμού € 614.900,00 με ΦΠΑ. 
19.         Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επισκευή και στεγανοποίηση ομβροδεξαμενής Μαλουνίου Φιλιατών», προϋπολογισμού € 18.434,00 με ΦΠΑ.
20.        Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Περίφραξη Γηπέδου Μαζαρακιάς», προϋπολογισμού € 24.600,00 με ΦΠΑ.
21.         Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση του συμβολαίου πλήρους συντήρησης «Ecm-Προκοστολόγηση» και Ecm – Εργολήπτης (πρόγραμμα σύνταξης μελετών) από 1-01-2014 έως 31-12-2014 μαζί με συνδρομή συντελεστών αναθεώρησης 2012 για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
22.        Έγκριση δαπάνης για την εγγραφή της Π.Ε. Θεσπρωτίας και την καταβολή ετήσιας συνδρομής μέλους στο σύνδεσμο ΕDEN (Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας).
23.        Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ».

24.        Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ», μέχρι την 26-04-2014.
Από το Blogger.