383.033 ψηφοφόροι στην Ήπειρο

ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

            ΑΝΔΡΕΣ       ΓΥΝΑΙΚΕΣ       ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΤΗΣ    40.716             41.461              82.177
ΙΩΑΝΝΙ  84.699               87.899            172.598
ΘΕΣΠΡΩ 30.700               30.172              60.872
ΠΡΕΒΕΖ  33.759               33.627             67.386
Από το Blogger.