Αύριο το συλλαλητήριο των κτηνοτρόφων έξω από τη γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ

Αύριο Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, o Πανηπειρωτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Δωδώνη πραγματοποιεί πανκτηνοτροφικό συλλαλητήριο έξω από τη γαλακτοβιομηχανία «ΔΩΔΩΝΗ» στις 11.00 το πρωί.

Από το Blogger.