Ανατέθηκε σε άλλο εργολάβο η βελτίωση του επαρχιακού δρόμου Τύρια-Σιστρούνι στα Ιωάννινα

Mε σημερινή της ομόφωνη απόφαση η Νομαρχιακή Επιτροπή Προγραμματισμού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών και Προμηθειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, ανέθεσε το έργο της «Βελτίωσης της οδού Τύρια – Σιστρούνι», προϋπολογισμού 12.600.000 ευρώ, στην τεχνική εταιρεία «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ» , με έκπτωση 32,33%. Από το Blogger.