Αναβίωσε ο Τζουμερκιώτικος γάμος στο «ΑΡΑΧΘΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ» Παλαιοχωρίου Σκούπας Άρτας Του Χαράλαμπου Γαλιάνδρα Αρτινού

«ΑΡΑΧΘΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ» ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΚΟΥΠΑΣ ΑΡΤΑΣ
Τζουμερκιώτικος γάμος απ΄ τα παλιά

Του Χαράλαμπου Γαλιάνδρα ΑρτινούΑπό το Blogger.