28 θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε χώρες της Ε.Ε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προκήρυξη 28 θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci - Ορθή Επανάληψη

Από το Blogger.