Στους νέους δήμους και οι υπάλληλοι των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ)


Στους νέους δήμους που δημιουργούνται με τον «Καλλικράτη» θα μεταφερθούν οι υπάλληλοι και από τις κρατικές περιφέρειες. 
Από το Blogger.