Από σήμερα και μέχρι τις 23 Αυγούστου σε δημόσια διαβούλευση ο αναπτυξιακός νόμος

 
Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έθεσε σήμερα, Δευτέρα 9 Αυγούστου 2010, σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Χορήγηση ενισχύσεων σε ιδιωτικές επενδύσεις για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την περιφερειακή σύγκλιση και άλλες διατάξεις» στην ιστοσελίδα: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=1180


www.epiruschannel.gr/node/2375
Από το Blogger.