Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στη ΔΩΔΩΝΗ. Δείτε όλες τις ειδικότητες


Η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ προχωρά σε προσλήψεις 300 εποχικών υπαλλήλων για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Δείτε όλες τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα


Από το Blogger.