Πλούσιο το έργο και οι δραστηριότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Περιφέρειας Καναδά

Ο Κώστας  Μενεγάκης Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού και Συντονιστής Περιφέρειας  Καναδά ενημερώνει τα μέλη και τις ενώσεις για τις δραστηριότητες του πρώτου εξαμήνου.


www.epiruschannel.gr
Από το Blogger.